Monrad

– Et indblik i biskop D.G. Monrads liv og tanker

Bestil her

Biskop Steen Skovsgaard ønsker, at danskerne skal vide mere om Ditlev Gothard Monrads liv og ikke mindst hans tanker om bøn og tro. Han var en af 1800 tallets mest afgørende personer, og i 2014 er det 150 år siden, Monrad var regeringschef i katastrofeåret 1864. Højt begavet, men også sammensat, gådefuld og omstridt. Han øvede afgørende indflydelse på det danske samfunds omdannelse fra enevælde til moderne nationalstat: Grundloven, Folkestyrets praktiske udformning og en række nødvendige samfundsreformer fx i folkeskolen og folkekirken.

Men D.G. Monrad var andet og mere end politiker. Han var også en teologisk tænker, præst og biskop to gange, og det er denne del af multimennesket Monrads virke, som danner hovedvægten i bogen med eftertanker til nutiden.


Om Steen Skovsgaard
Født 1952 i Bolbro på Fyn. Teologisk kandidat fra Aarhus Universitet 1978. Sognepræst i Gellerup Sogn fra 1979 til 2005. Hospitalspræst, Århus Kommunehospital, 1984-88. Konstitueret sognepræst i Klaksvig, Færøerne, 1988-89. Provst for Århus Vestre Provsti 1997-2005. Stiftspræst vedrørende islam og kristendom 1995-2000. Biskop for Lolland-Falsters Stift 2005.

Bestilling

Pris: DKK. 129,- + forsendelse (Forsendelse kr. 40,- uanset antal)

 

stk.
Hvis fakturaadressen er en anden, udfyld da disse:


Bestilling håndteres af Videbæk Bogtrykkeri A/S. Kontakt: jl(at)vbbt.dk


Biskop Steen Skovsgaard

”Det er biskop Steen Skovsgaards fortjeneste, at han i denne bog løfter D.G. Monrads overvejelser om den kristne tros indhold og betydning frem, så enhver kan læse med og blive inspireret. På en interessant og oplysende måde sætter Steen Skovsgaard fokus på Monrads opfattelse af bøn, dens placering i den kristne tro og betydning for menneskers forhold til Gud – en inspiration for enhver, der er optaget af, hvordan den gamle biskop og konseilspræsident fortsat har betydning for ikke kun det politiske Danmark, men også for folkekirken og dens forkyndelse.”

Peter Lodberg,
universitetslektor, dr. theol., Teologi,
Aarhus Universitet

”Monrad var andet og mere end en magtbegærlig, dæmonisk, syg og utiltalende person. Han var også et ydmygt og dybt spirituelt menneske, som var fortrolig med bønnens verden, som gerne gik på opdagelse i ”sjælens skjulte dybder”, og som vidste, hvor han kunne finde sjælefred og glæde. Det er den side af Monrad, som jeg ønsker at give et indblik i.”

Steen Skovsgaard,
Lolland-Falsters Stifts bispegård,
december 2013"